← Översikt
Vår älskade
MajBritt
Eriksson
* 6 augusti 1932
har stilla insomnat
Kättilsmåla
29 november 2023
MONICA & MATS
Maria, Andreas,
Elias, Karl, Anna
med familjer
Varmt var Ditt hjärta
Och glatt Ditt sinne
Ljust och soligt
Lyser Ditt minne
Begravningen äger rum i
Flymens kyrka torsdagen
den 14 december kl. 10.30.
Efter akten inbjudes till
minnesstund i
församlingshemmet. 
Tänd ett ljus för Maj-Britt
på tornkvists.se