Vår Älskade
Gun Ursten
* 10 mars 1938
har lämnat oss 
Du finns i våra hjärtan
Karlshamn
13 november 2023
JAN
Pia och Martin
Lena och Darren
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Nu har Du seglat ut 
på evighetens hav 
utan angöring vår Kära
Begravning inom familjen.
Tänd ett ljus för Gun på
begravningsbyranim.se