← Översikt
Vår käre pappa
morfar och gammelmorfar
Bertil Svensson
* 5 september 1930
har lämnat oss efter ett
långt liv fyllt av kärlek
och omsorg om oss alla
Älskad och saknad
Kyrkhult
† 30 januari 2024
Marie och Jan
Axel och Annie
Malte
Hilda och Robert
Vera, Birk
Åsa och Pelle
Hanna och Simon
Julia
Syskon
Övrig släkt och vänner
Pappa, nu är du och mamma
tillsammans igen 
Begravningen äger rum 
i Everöds kyrka
fredagen den 8/3 kl. 11.00.
Efter akten välkomnas
till minnesstund på
Lyngby gård, Bränneriet.
O.s.a till begravningsbyrån
tel. 0454-40215 senast 28/2.
Tänk på Hjärt-Lungfonden
tel. 0200-88 24 00.
Tänd ett ljus för Bertil på
axelssons-begravningsbyra.se