Vår älskade
Lajos Breti
* 16 juli 1941
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Olofström
† 13 november 2023
Maria med familj
George med familj
Eva med familj
Övrig släkt och vänner
Du finns alltid i vårt hjärta
Begravningen äger rum i
Jämshögs kyrka
fredag den 8/12 kl. 10.00
Akten avslutas vid graven.
Tänk gärna på Njurfonden
tel. 020-900 100.
Tänd ett ljus för Lajos på
axelssons-begravningsbyra.se
Ett varmt tack till personalen
på Brännaregården plan 3.