← Översikt
Vår älskade Mamma
och Mormor
Marija Tuksa
Gummesson
* 19 augusti 1936
har slutat sin stund 
på jorden
Olofström
den 3 februari 2024
Sanja
Oliver & Sasha
Herren är min herde,
mig skall inget fattas.
Han låter mig vila 
på gröna ängar,
han för mig till vatten
där jag finner ro.
Psalt. 23:1-2
Begravningen äger rum 
inom familjen.
Ett varmt tack till
personalen på
Brännaregården, plan 2c.