← Översikt
Vår älskade
Janeth
Gummesson
* 16 december 1967
har lämnat oss 
alldeles för tidigt
 23 mars 2024
Agnes
Dan
Mamma
Åse
Jenny
med familjer
Varmt var Ditt hjärta
Och glatt Ditt sinne
Ljust och soligt
Lyser Ditt minne
Begravningen äger rum i
Jämjö kyrka fredagen 
den 19/4 kl. 13.00. 
Efter akten inbjudes 
till minnesstund i
församlingshemmet. 
Svar om deltagande till
Jämjö Begravningsbyrå
tel. 0455-500 70 eller via
hemsidan senast den 11/4.
Tänd ett ljus eller skänk
gärna en gåva till ALS 
till minne av Janeth på
amoria.se