Vår älskade 
Christer Skoog 
* 25 mars 1945  
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad. 
Sölvesborg 
13 november 2023 
Elisabeth 
Anki och Stefan 
Andreas, Kristoffer, 
Niklas 
Mats och Christina 
Övrig släkt och vänner 
Nu seglar jag 
mot nya hav 
nu lämnar jag er här 
Vi kan ej längre följas åt 
för utåt, bort det bär. 
Se skummet forsar över 
stäven och seglen 
smäller i den vind 
som frisk och västlig 
för min båt igenom 
evighetens grind 
Elisabeth Skoog 
Begravningen sker i  
S:t Nicolai kyrka 
torsdagen den 14 
december kl.13.00.  
Efter akten inbjudes till 
minnesstund i Försam-
lingshemmet. Anmälan till 
Fonus på tel. 0456-129 98 
senast den 8/12. 
Ett särskilt tack till 
Hemtjänsten i Sölvesborg 
och vårdpersonal i Lund 
och avd. 37 i Karlskrona. 
Se fonus.se/minnessidor