Vårt varma Tack
för allt deltagande och
övrig hedersbevisning
vid vår älskade 
Göthe Nilssons
bortgång
ASTA
Anders, Christer, Mats
med familjer