← Översikt
Vår älskade 
Elin Sonesson 
* 5 augusti 1941  
ett stort och varmt 
hjärta har slutat slå 
Karlshamn 28 juni 2024 
PETER och EIJA 
Tim 
Valdemar 
Jimmy 
Karin, John 
med familjer 
Övrig släkt och vänner 
Din levnadsdag är slut 
Din jordevandring 
ändad 
Du här har kämpat ut  
och Dina kära lämnat 
Nu vilar Du i ro och frid 
Hos Jesu Krist 
till evig tid 
Vi tar vårt sista farväl av 
Elin i Hällaryds kyrka 
torsdag 8 augusti kl. 10.00 
Efter akten är ni välkomna 
till minnesstund i 
församlingshemmet med 
anmälan till Ortholms 
Begr.byrå tel. 0454/103 51 
eller via minnessidan 
senast den 2/8 kl.12.00 
_______________ 
Besök minnessidan för 
Elin på ortholms.se 
Tack till all berörd 
personal på Liljan 
Gustavsborg för god vård 
och fint bemötande