← Översikt
Vår kära
Berta Svensson
* 17 mars 1927
har lämnat oss
i stor sorg och saknad
men i ljust och tacksamt
minne bevarad
Tulseboda
† 6 februari 2024
Kerstin 
Anders
Övrig släkt och vänner
Tack för allt Du givit
Tack för allt Du var
Innerst i våra hjärtan
Du lever alltid kvar.
Herre till dig får jag komma
när mina dagar är slut. 
Jag har hört om en
underbar himmel, dit
många har vandrat förut.
Så tryggt att få tro
att bönernas bro
skall bära mig hela
 vägen hem. 
Men bäst är ändå
att jag vet det är så 
under allt
är jag älskad av dig.
Sv. ps 758:3
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Jämshögs kyrka
fredagen den 1/3 kl. 10.00. 
Efter akten inbjudes till
minnesstund i Petrusgården. 
Anmäl deltagande på
tel. 0454-402 15 senast den 26/2.
Tänd ett ljus för Berta på
axelssons-begravningsbyra.se
Ett varmt tack till personalen
på Garvaregården
för god vård och omsorg.