← Översikt
Vår kära Faster
Ingegerd
Welander
* 23 mars 1928
har äntligen fått ro
Karlskrona
27 juni 2024
Kerstin och Pär 
med familjer
Vida, vida min 
dröm mig för
bort mot oändligheten,
jordens oro ej 
mer mig stör,
all dess strid 
är förgäten ;
upp mot blånande
rymdernas sfär
aningens vingpar mig
hastigt bär
närmare evigheten.
Astrid Forssell-Gullstrand
Begravningen äger rum i
Rödeby kyrka tisdagen den
23 juli kl. 10.30. Efter akten
inbjudes till minnesstund
i församlingshemmet. 
Tänd ett ljus för Ingegärd
på tornkvists.se
Tack till personalen på 
af Klint för god omvårdnad