Min älskade make
Vår älskade pappa
Bo Jönsson
* 1 juli 1941
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Karlskrona 
12 november 2023
GUN
Annelie och Toiwo
Nelly, Filip
Anders
Syster med familj
Övrig släkt och vänner
Du Make, Far, Morfar
och gode vän
En saknad så stor, 
vi fattar ej än
Att Du ej längre finns 
i familjens skara
Ej längre till oss 
Du kan återvända
I vårt minne vi kommer
att Dig bevara
Begravningen äger rum i
Wämö kapell fredagen 
den 8/12 kl. 10.30. 
Efter akten skiljs vi åt.
Tänk gärna på
Alzheimerfonden.
Tänd ett ljus för Bo på
tornkvists.se