← Översikt
Vår älskade
Kaj Silfver
* 1 april 1944
har hastigt lämnat oss i
stor sorg och saknad
Skurugata Eksjö
25 november 2023
Anna och Johan
Karl, Johanna
Maria
Martin, Mattias
Hans och Edit
Släkt och vänner
Ett hjärta av godhet 
har slutat att slå
Din kära röst har för
alltid tystnat
Du lämnar oss i sorg 
och smärta
Men ljust och vackert
står Ditt minne kvar
Begravningen äger rum 
i familjekretsen.
För att hedra Kaj tänk
gärna på Diabetsfonden
eller Cancerfonden samt
tänd gärna ett digitalt ljus  
på hemsidan
eksjobegravningsbyra.se
0381-100 37