Vår käre Far
Svärfar, Farfar 
och Gamlafarfar
Sören Ryke
* 3 september 1932
har stilla insomnat
Karlskrona 
13 november 2023
Pål och Tina
Ola och Inger
Barnbarn
Barnbarnsbarn
I vårt minne Du lever 
Du finns hos oss kvar
Vi minns och vi ser Dig
precis som Du var
Begravning äger rum i
Wämö kapell måndag den
4/12 kl. 10.30. Efter akten
inbjudes till minnesstund
på Runda Rum. Svar om
deltagande till Törnkvist
Begravningsbyrå tel. 0455-
122 16 eller via hemsidan
senast den 27/11.
I stället för blommor tänk
gärna på Njurfonden.
Tänd ett ljus för Sören på
tornkvists.se
Ett varmt tack till
personalen inom
Hemtjänsten