Vår älskade 
Ingegerd 
Schwarz 
* 24 oktober 1926  
Ett stort och varmt 
hjärta har slutat slå 
Karlshamn 
11 november 2023 
Christel och Anders 
Barnbarn 
Barnbarnsbarn 
Övrig släkt och vänner 
" Så segrar inte döden 
fast åren har sin gång 
Så stannar inte tiden 
den bara börjar om" 
M. Wiehe 
Begravning för Ingegerd 
äger rum i Hvilans 
Samlingssal, Karlshamn 
fredagen den 1/12 kl. 14.30. 
Efter akten är ni välkomna 
till minnesstund på Port 
Hotel med anmälan till 
Ortholms Begr.byrå  
telefon 0454/103 51 eller 
via minnessidan senast  
den 27/11 kl. 12.00 
----------------------- 
Besök minnessidan för 
Ingegerd på    ortholms.se