← Översikt
Vår älskade
Bernt Karlsson
* 18 oktober 1937
har hastigt lämnat oss
i stor sorg och saknad
Rödeby
 8 november 2023
Niclas och Linn
Inez
Släkt och vänner
Troget har Du
alltid strävat
Och för mödan
aldrig bävat
Tills Du inte kunde mer
Ro vi unnar nu
Ditt hjärta
Då Du vilar
ifrån smärta
Begravningen äger rum i
Rödeby kyrka torsdagen
den 30/11 kl. 10.30.
Efter akten inbjudes till
minnesstund i
församlingshemmet.
Svar om deltagande till
Törnkvist Begravnings-
byrå tel. 0455-842 00 
eller via hemsidan
senast den 24/11.
Fri klädsel.
Tänd ett ljus eller skänk
en gåva till Cancerfonden
till minne av Bernt på
tornkvists.se