← Översikt
Vår älskade
Rune Petersson
* 2 augusti 1943
har lämnat oss
i sorg och saknad
Kallinge
† 24 mars 2024
MONA
Cecilia och Pierre
KajsaStina, KarlOskar
Andreas och Emma
Hilda, Hedda
Släkt och vänner
Vila i frid
Vi tar farväl av Rune
i Kallinge kyrka fredagen
den 19/4 kl. 12:00.
Efter akten inbjudes
till minnesstund
i församlingshemmet,
svar om deltagande till
K. Holmqvist begr. byrå,
tel. 0457-270 00 senast 11/4.
Tänk gärna på
Hjärt-Lungfonden,
gåvotel: 0200-88 24 00.
Tänd ett ljus för Rune
på kholmqvist.se